جدیدترین مطالب آموزشی و اخبار روز دنیای تکنولوژی و برنامه نویسی

آموزشی
طراحی سایت Vs اینستاگرام !! در فروش آنلاین
 • تیم تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 13, 2022
طراحی سایت
چرا طراحی سایت با php؟
 • تیم تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 13, 2022
عمومی
ماجرای مثلث جادویی خیام-پاسکال را اینجا بخوانید!
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • Mar 10, 2022
طراحی سایت
طراحی سایت شرکتی
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • Mar 18, 2022
عمومی
نظریه گراف و کاربرد آن | Graph theory and applications
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 06, 2022
طراحی سایت
چگونه با ورد پرس سایت طراحی کنیم؟
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • Mar 14, 2022
آموزشی
کدام زبان برای برنامه نویسی بهتر است ؟
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • Mar 14, 2022
طراحی سایت
طراحی سایت فروشگاهی
 • تیم تولید محتوای خیام پاسکال
 • may 13, 2022
آموزشی
سرور و انواع آن چیست؟
 • تیم تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 01, 2022
عمومی
مراحل طراحی سایت | Site design steps
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 06, 2022
عمومی
طراحی سایت صنعتی | Industrial site design
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 06, 2022
آموزشی
طراحی سایت پزشکی
 • تیم تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 01, 2022
عمومی
طراحی سایت ریسپانسیو | responsive website
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 06, 2022
عمومی
طراحی سایت سازمانی | Organizational site design
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 06, 2022
عمومی
طراحی سایت شخصی | personal site design
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 06, 2022
عمومی
طراحی سایت خبری | news website design
 • تولید محتوای خیام پاسکال
 • May 06, 2022